Name
P3: Kvalitet og profesjonsutøvelse
Andreas Høstmælingen Lars Ravn Øhlckers Johan Siqveland
Date & Time
Thursday, November 9, 2023, 4:30 PM - 5:00 PM
Program:
Plenum 3 TORSDAG