Foredragstittel:
Kvalitet- og profesjonsutøvelse
Andreas Høstmælingen Lars Ravn Øhlckers Johan Siqveland
Dato og tid
torsdag 9. november 2023, 16:15 - 16:45
Program:
Plenum 3 TORSDAG