Name
P1: Lindring og endring av emosjonell smerte
Description

I denne presentasjonen vil du få se video av et terapeutisk arbeid med en selvkritisk klient. Du vil få en demonstrasjon og forklaring på hvordan man kan etablere en allianse rundt problemet, hvordan aktivere den dypere smerten som driver selvkritikken, og hvordan endre smerten med selvmedfølelse og selvomsorg. 

Jan Reidar Stiegler
Date & Time
Thursday, November 9, 2023, 5:00 PM - 5:15 PM
Program:
Plenum 1 TORSDAG
Language:
Norsk