Name
Erfaringsforedrag: Utenforskap og rus; hvordan få til endring?
Morten Sommerbakk
Date & Time
Thursday, November 9, 2023, 2:35 PM - 3:00 PM
Program:
Plenum, TORSDAG PM
Language:
Norsk