Foredragstittel:
Kognitiv terapi i møte pasienter som sliter med skam
Beskrivelse

Skam kan være en del av, og bidra til å opprettholde, psykisk lidelse. Skam kan også gjøre det vanskelig å få til den gode terapeutiske samtalen. Hvilke terapeutiske tiltak kan bidra til å redusere skamfølelse?

Arne Repål
Dato og tid
torsdag 9. november 2023, 16:30 - 16:45
Program:
Plenum 1 TORSDAG