Name
P1: Kognitiv terapi i møte med pasienter som sliter med skam
Description

Skam kan være en del av, og bidra til å opprettholde, psykisk lidelse. Skam kan også gjøre det vanskelig å få til den gode terapeutiske samtalen. Hvilke terapeutiske tiltak kan bidra til å redusere skamfølelse?

Arne Repål
Date & Time
Thursday, November 9, 2023, 4:45 PM - 5:00 PM
Program:
Plenum 1 TORSDAG