Name
L: Traumer - Endring gjennom miljøterapi
Description

Nyere traumekunnskap løfter frem betydningen av miljøterapi når det gjelder å skape endring hos mennesker som sliter med alvorlige traume- og dissosiative lidelser. Det handler blant annet om et økt fokus på viktigheten av å kompensere for manglende erfaringer fra oppveksten. I miniseminaret drøfter vi implikasjonene av en slik forståelse for miljøterapeutisk praksis, inkludert arbeid med stabilisering, psykoedukasjon, utvikling av reguleringsstrategier og trygging av hjelpesystemet og hjelperne.

 

 

Sanne Bach Dag Øystein Nordanger
Date & Time
Wednesday, November 8, 2023, 2:00 PM - 3:15 PM
Program:
Miniseminar onsdag 6. november
Language:
Norsk