Foredragstittel:
Ny nasjonal faglig retningslinje om forebygging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Karin Irene Gravbrøt
Dato og tid
torsdag 9. november 2023, 16:45 - 17:15
Program:
Plenum 3 TORSDAG
Language:
Norsk