Name
P3: Ny nasjonal faglig retningslinje om forebygging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Karin Irene Gravbrøt
Date & Time
Thursday, November 9, 2023, 5:00 PM - 5:30 PM
Program:
Plenum 3 TORSDAG
Language:
Norsk