Foredragstittel:
Prioritering - fra prinsipper til praksis
Geir Sverre Braut
Dato og tid
torsdag 9. november 2023, 15:45 - 16:15
Program:
Plenum 3 TORSDAG