Name
Prioritering - fra prinsipper til praksis
Geir Sverre Braut
Date & Time
Thursday, November 9, 2023, 3:45 PM - 4:15 PM
Program:
Plenum 3 TORSDAG