Foredragstittel:
Postatmosfæren på sengeposter i psykisk helsevern i 2023. Er det fortsatt klinikkens gull?
Beskrivelse

Atmosfæren på sengeposter i psykisk helsevern har lenge vært antatt å være det viktigste behandlingselementet for personer med en alvorlig psykisk lidelse.  Foredraget vil ta for seg hvordan atmosfæren har blitt påvirket av reduksjonen i sengeplasser og holdningen om at den beste behandlingen skjer poliklinisk. Hvilke elementer er viktig å ta hensyn til i utviklingen av et optimalt behandlingsmiljø for personer med alvorlige psykiske lidelser og hva kan vi lære av historien?

Jan Ivar Røssberg
Dato og tid
torsdag 9. november 2023, 16:15 - 16:45
Program:
Plenum 2 TORSDAG