Foredragstittel:
Livsmestring på pasientens hjemmearena; andre måter å jobbe på ved alvorlig psykiske lidelser
Kjersti Aasland Iversen Elise Undheim
Dato og tid
torsdag 9. november 2023, 16:45 - 17:15
Program:
Plenum 2 TORSDAG