Name
P2: Livsmestring på pasientens hjemmearena; andre måter å jobbe på ved alvorlig psykiske lidelser
Description

Med bakgrunn i endring i psykiskhelsevernloven ble terskelen for behandling under TPH endret. Endringen utfordret vår tilnærming til pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Vi har jobbet målrettet med samhandlingen i sengepost og etterverns poliklinikken (EVP). Dette ved blant annet å  implementere metoder som: IMR, felles overordnede behandlingsplaner, mer forpliktende samarbeid mellom enheter, både internt og eksternt.
Sola DPS har et pågående forskningsprosjekt hvor vi ønsker å evaluere dette endringsarbeidet. Vi presenterer foreløpige resultater. 

Hvilke konsekvenser har en recovery orientert tilnærming for akuttinnleggelser, bruk av tvungen psykisk helsevern og videre samhandling med den enkelte? 
 

Kjersti Aasland Iversen Elise Undheim
Date & Time
Thursday, November 9, 2023, 5:00 PM - 5:30 PM
Program:
Plenum 2 TORSDAG