Name
Livsmestring på pasientens hjemmearena; andre måter å jobbe på ved alvorlig psykiske lidelser
Kjersti Aasland Iversen Elise Undheim
Date & Time
Thursday, November 9, 2023, 4:45 PM - 5:15 PM
Program:
Plenum 2 TORSDAG