Name
P2: Miljøterapi for ROP-pasienter
Description

ROP-enheten er en nyetablert sengepost i Helse Bergen for pasienter med samtidig alvorlig psykisk lidelse- og ruslidelse. Foredraget vil ta for seg viktige elementer i  det miljøterapeutiske arbeidet i sengeposten med fokus på aktuelle verktøy, holdningsarbeid og gleder. 

 

 

Emma Jones Cecilie Wilde
Date & Time
Thursday, November 9, 2023, 4:00 PM - 4:30 PM
Program:
Plenum 2 TORSDAG
Language:
Norsk