Foredragstittel:
Psykoanalytisk tenkning i møte med skam
Beskrivelse

Innlegget tar sikte på beskrive måter å tenke om skam på i terapirommet. Med utgangspunkt i korte vignetter vil det settes søkelys på hvordan en kan tenke om og jobbe med skam i terapirommet.

Espen Håland
Dato og tid
torsdag 9. november 2023, 15:45 - 16:00
Program:
Plenum 1 TORSDAG