Name
P1: Psykoanalytisk tenkning i møte med skam
Description

Innlegget tar sikte på beskrive måter å tenke om skam på i terapirommet. Med utgangspunkt i korte vignetter vil det settes søkelys på hvordan en kan tenke om og jobbe med skam i terapirommet.

Espen Håland
Date & Time
Thursday, November 9, 2023, 4:00 PM - 4:15 PM
Program:
Plenum 1 TORSDAG