Foredragstittel:
Tilfriskningsprosessen – Hva kan vi lære fra en 10-årig studie på recovery fra rusavhengighet
Aleksander Hagen Erga
Dato og tid
onsdag 8. november 2023, 17:45 - 18:20
Program:
Plenum ONSDAG PM 3
Language:
Norsk