Name
Tilfriskningsprosessen – Hva kan vi lære fra en 10-årig studie på recovery fra rusavhengighet
Aleksander Hagen Erga
Date & Time
Friday, November 10, 2023, 12:45 PM - 1:20 PM
Program:
Plenum, FREDAG
Language:
Norsk