Foredragstittel:
L: Endringsarbeid i samvær med pasienter i dagliglivet – Motiverende intervju i miljøterapi
Beskrivelse

Foredraget tar for seg Motiverende intervju (MI) i miljøterapi. MI er en samarbeidsbasert samtalemetode som har til mål å styrke pasientens indre motivasjon og forpliktelse til endring. Det blir gjort rede for samtalemetoden og hvordan den kan benyttes i miljøterapi (for pasienter med psykoselidelser).

 

Hilde Nymoen
Dato og tid
torsdag 9. november 2023, 13:00 - 14:15
Program:
Miniseminar torsdag 9. november
Language:
Norsk