Foredragstittel:
F: Faktorer som hemmer den terapeutiske samtalen. Hvilke er de og hvordan møte dem?
Beskrivelse

Her skal jeg utdype plenumsforedraget og også se på andre faktorer enn bare tidligere negativ behandlingserfaring og skam, så som:
 
•         Manglende mestringstro
•         Frykt for åpenhet
•         Motivasjon
•         Sider ved lidelsen i seg selv
•         Forhold ved terapeuten
•         Frykt for negative konsekvenser av endring 
•         M.m.
 

Arne Repål
Dato og tid
torsdag 9. november 2023, 13:00 - 14:15
Program:
Miniseminar torsdag 9. november
Language:
Norsk