Name
A: Hva hindrer og fremmer recovery – kan det implementeres i tjenester og i personer? Hva er recovery i praksis?
Description

Det er lettere i si recovery enn å gjøre recovery (Kvia Aasa, Dahl Christel, Grønnestad Trond, Jensen Målfrid Frahm 2020). For å fremme recovery må vi gjøre det i alt vi gjør og ikke bare når det passer seg, og det må gjøre seg gjeldende i hele organisasjonen. Det er tilbakemeldingene organisasjonen får som kan si noe om hva recovery er i praksis. 
Hvordan kan vi tenke om alt det som skjer av Recovery utenfor tjenestene? Kan betydningen av Relasjonell Recovery bidra til endringer langt utover tjenestene?

Trude Lønning Bengt Karlsson
Date & Time
Thursday, November 9, 2023, 1:00 PM - 2:15 PM
Program:
Miniseminar torsdag 9. november
Language:
Norsk