Name
H: Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre – å behandle psykiske vansker hos barn via foreldrene
Description

Bli introdusert til emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST). Miniseminaret handler både om følelser, grenser, å si unnskyld og ikke minst om hvordan vi kan hjelpe foreldre til å forstå og håndtere barnas følelser, også når deres egne følelser slår ut i full blomst. Du vil få et lite innblikk i teknikken som heter stol-arbeid, hvor vi jobber med å plassere foreldrenes imaginære barn i en tom stol for å få tak i barnas opplevelser og behov og foreldrenes resurser, og i tillegg øve på konkrete foreldreferdigheter som validering, grensesetting og å ta ansvar og si unnskyld. Foreleser viser film av foreldre hun har hatt i foreldreveiledning for å demonstrere metoden.

Anne Hilde Hagen
Date & Time
Wednesday, November 8, 2023, 2:00 PM - 3:15 PM
Program:
Miniseminar onsdag 6. november
Language:
Norsk