Name
D: EN behandling for alt? Transdiagnostisk tilnærming til emosjonelle lidelser
Description

Behandling av psykiske lidelser har lenge vært rettet mot spesifikke diagnoser. Dette har gitt oss mange virksomme metoder, men fører også med seg noen utfordringer. Det er krevende for den enkelte behandler å lære seg en manual for hver lidelse. I tillegg har pasienter gjerne flere plager og problemer samtidig, og hvor skal man da begynne? Videre stiller stadig flere fagfolk spørsmål ved gyldigheten av den kategoriske diagnosetenkningen i DSM- og ICD-systemene. Dette har ført til økt interesse for transdiagnostisk behandling, som retter seg mot felles sårbarhetsmekanismer på tvers av lidelser. Miniseminaret vil gi en innføring i en slik modell, «Unified Protocol» utviklet av David Barlow og kollegaer. Deltakerne vil få en innføring i behandlingsprinsippene i metoden, og konkret erfaring med noen av elementene.

 

Jon Vøllestad
Date & Time
Thursday, November 9, 2023, 1:00 PM - 2:15 PM
Program:
Miniseminar torsdag 7. november
Language:
Norsk