Name
A: Hva kan recovery være? Er det å bli frisk, i bedring, eller leve med? Hvem kan definere hva recovery er?
Description

Handlinger endrer holdninger. Et bevisst forhold til recovery orienterte begreper som empowerment , mening i livet, samhørighet, identitet og håp i møte med innbyggere som ønsker hjelp og i utvikling av tilbud kan hjelpe oss å forstå recovery. 
Hva kan være forskjellene mellom recovery med liten r og Recovery med stor R? Er Recovery i ferd med å miste sitt startpunkt i brukerbevegelsen?
 

 

Trude Lønning Bengt Karlsson
Date & Time
Wednesday, November 8, 2023, 2:00 PM - 3:15 PM
Program:
Miniseminar onsdag 6. november
Language:
Norsk