Foredragstittel:
Gerd- Ragna Bloch Thorsens minneforedrag: Klimaendringenes psykologi — kan og vil klimaet endre også psykologien?
Per Espen Stoknes
Dato og tid
fredag 10. november 2023, 14:45 - 15:30
Program:
Plenum, FREDAG