Name
Gerd-Ragna Bloch Thorsen's Memorial Lecture: Klimaendringenes psykologi - kan og vil klimaet endre også psykologien?
Per Espen Stoknes
Date & Time
Friday, November 10, 2023, 2:45 PM - 3:30 PM
Program:
Plenum, FREDAG