Foredragstittel:
Framskritt, tilbakesteg og sidesprang
Beskrivelse

Tidsskrift for Norsk psykologforening gjennom 50 år

Katharine Cecilia Williams
Dato og tid
fredag 10. november 2023, 10:40 - 11:10
Program:
Plenum, FREDAG
Language:
Norsk