Name
Utdeling av Schizofrenidagenes ærespris og Gerd-Ragna Bloch Thorsens forskningsstipend
Description

Prisene deles ut årlig under konferansen.

Schizofrenidagenes ærespris tildeles en person/personer som har gjort en langvarig og uegennyttig innsats for forståelsen av alvorlige psykiske lidelser, for utredning, behandling, oppfølging og /eller forskning.

Gerd-Ragna Bloch Thorsens minnefond deler ut et forskningsstipend årlig á kr 30 000. Gerd Ragna Bloch Thorsen  var foregangskvinne når det gjaldt å folkeliggjøre psykiske lidelser. Hun var med på å starte Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning. GRBT hadde også en sentral rolle i familiearbeid ved tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS-studien). Hun så alltid muligheter; der andre så buskas og uoverstigelige elver, så GRBT strake veien. Hennes credo var ”Hvorfor ikke?”, og bemerkelsesverdig ofte fikk hun gjennom det hun kjempet for.

Date & Time
Friday, November 10, 2023, 1:45 PM - 1:55 PM
Program:
Plenum, FREDAG
Language:
Norsk