Foredragstittel:
Utdeling av Schizofrenidagenes ærespris
Beskrivelse

Prisen deles ut årlig under konferansen. Schizofrenidagenes ærespris tildeles en person/personer
som har gjort en langvarig og uegennyttig innsats for forståelsen av alvorlige psykiske lidelser, for
utredning, behandling, oppfølging og /eller forskning.

Dato og tid
fredag 10. november 2023, 13:40 - 13:50
Program:
Plenum, FREDAG
Language:
Norsk