Name
Utdeling av Schizofrenidagenes ærespris
Description

Prisen deles ut årlig under konferansen. Schizofrenidagenes ærespris tildeles en person/personer
som har gjort en langvarig og uegennyttig innsats for forståelsen av alvorlige psykiske lidelser, for
utredning, behandling, oppfølging og /eller forskning.

Date & Time
Friday, November 10, 2023, 1:40 PM - 1:50 PM
Program:
Plenum, FREDAG
Language:
Norsk