Name
Bidrar recovery til endring?
Description

Det å arbeide med Recovery handler også om politiske rammer og menneskerettigheter, hvordan tjenester og praksiser utvikles og organiseres for mennesker som ønsker hjelp. Mange borgere opplever at offentlige føringer og faglige veiledere beskriver hvor viktig Recoveryperspektivet er, og at alle tjenester skal være Recoveryorienterte. Slike føringer kan bestemmes uten at ansatte og borgere erfarer at de har de nødvendige rammene og handlingsrommene for å kunne arbeide med Recovery og være Recoveryorientert. Recovery kan være vårt individuelle og personlige arbeid sammen med det sosiale og rettighetsbaserte som støttes av fagpersoner og samfunnet.  Recovery handler like mye om endringer av holdninger, verdier og det maktaspektet som finnes i tjenestene og i samfunnet generelt. Recovery innebærer å legge til grunn erfaringsbaserte kunnskaper fra borgere og fagpersoner om hva som kan være til hjelpsom hjelp og la dette prege alle tjenester i planlegging, utforming og daglig samarbeid. Dette kan oppnås gjennom et tett samarbeid med borgere med egne erfaringer med rus- og psykisk helseutfordringer, erfaringsmedarbeidere, pårørende og fagpersoner. 
 
 

Bengt Karlsson
Date & Time
Friday, November 10, 2023, 9:15 AM - 9:50 AM
Program:
Plenum, FREDAG
Language:
Norsk