Foredragstittel:
Bidrar recovery til endring?
Bengt Karlsson
Dato og tid
fredag 10. november 2023, 09:15 - 09:50
Program:
Plenum, FREDAG
Language:
Norsk