Name
Nedtrapping av psykofarmaka - abstinenser eller psykisk lidelse?
Description

Anders Sørensen snakker om de abstinenser som kan oppstå når en trapper ned på psykofarmaka. Abstinens som av helsepersonell kan oppfattes som forverring av lidelse hvorpå en stanser nedtrapping og kanskje øker dosen igjen. Abstinens som oppstår ved nedtrapping kan være alvorlige og uutholdelige, og krever langsommere reduksjon i dosene enn hva som er anbefalt. Hvor alvorlige er abstinensene egentlig? Hvilke abstinenser kan oppstå? Hvorfor bør en trappe ned så forsiktig? Hvorfor bør helsepersonell lytte til pasientenes erfaringer ned nedtrapping? 

Anders Sørensen
Date & Time
Wednesday, November 8, 2023, 3:30 PM - 4:00 PM
Program:
Plenum, ONSDAG PM
Language:
Norsk