Parallel symposia Thursday 09. November - for those registered for the main conference

'C' is in English

A: Hva hindrer og fremmer recovery – kan det implementeres i tjenester og i personer? Hva er recovery i praksis?
Trude Lønning Bengt KarlssonNorsk1:00 PM - 2:15 PM
B: Ledelse i endring II
Jon Magnus Frostad HaakonsenNorsk1:00 PM - 2:15 PM
C: Many roads to Rome: How to repair ruptures
Catherine EubanksEnglish1:00 PM - 2:15 PM
D: EN behandling for alt? Transdiagnostisk tilnærming til emosjonelle lidelser
Jon VøllestadNorsk1:00 PM - 2:15 PM
E: Emosjonsfokusert terapi - hva er det som virker når det virker
Jan Reidar StieglerNorsk1:00 PM - 2:15 PM
F: Faktorer som hemmer den terapeutiske samtalen. Hvilke er de og hvordan møte dem?
Arne RepålNorsk1:00 PM - 2:15 PM
G: Fysisk aktivitet – en vei mot ny identitet
Gunnbjørg Umbach Bertelsen Trond GrønnestadNorsk1:00 PM - 2:15 PM
H: Traumebehandling når ordene ikke er der.
Mari Bræin Gry Sannem HustadNorsk1:00 PM - 2:15 PM
I: Korttids Dynamisk Gruppeterapi for voksne med ADHD-diagnose
Hanne-Sofie Johnsen DahlNorsk1:00 PM - 2:15 PM
J: Endring under tvang.
Melissa Weibell Kjetil Hustoft Kjetil MoenNorsk1:00 PM - 2:15 PM
K: Gruppebehandling for mennesker med kompleks PTSD og samtidig ruslidelse
Ellen SkilhagenNorsk1:00 PM - 2:15 PM
L: Endringsarbeid i samvær med pasienter i dagliglivet – Motiverende intervju i miljøterapi
Hilde NymoenNorsk1:00 PM - 2:15 PM
M: Å forstå psykotiske tilstander og behandling - en idehistorisk og psykoanalytisk tilnærming
Svein HaugsgjerdNorsk1:00 PM - 2:15 PM

The programme may be subject to change