Parallelle miniseminarer for deltakere på fagkonferansen torsdag 09. november

A: Hva hindrer og fremmer recovery – kan det implementeres i tjenester og i personer? Hva er recovery i praksis?
Trude Lønning Bengt Karlsson Norsk13:00 - 14:15
B: Ledelse i endring II
Jon Haakonsen Norsk13:00 - 14:15
C: Many roads to Rome: How to repair ruptures
Catherine Eubanks English13:00 - 14:15
D: EN behandling for alt? Transdiagnostisk tilnærming til emosjonelle lidelser
Jon Vøllestad Norsk13:00 - 14:15
E: Emosjonsfokusert terapi - hva er det som virker når det virker
Jan Reidar Stiegler Norsk13:00 - 14:15
F: Faktorer som hemmer den terapeutiske samtalen. Hvilke er de og hvordan møte dem?
Arne Repål Norsk13:00 - 14:15
G: Fysisk aktivitet – en vei mot ny identitet
Gunnbjørg Umbach Bertelsen Trond Grønnestad Norsk13:00 - 14:15
H: Traumebehandling når ordene ikke er der.
Mari Bræin Gry Sannem Hustad Norsk13:00 - 14:15
I: Korttids Dynamisk Gruppeterapi for voksne med ADHD-diagnose
Hanne-Sofie Johnsen Dahl Norsk13:00 - 14:15
J: Endring under tvang.
Melissa Weibell Kjetil Hustoft Kjetil Moen Norsk13:00 - 14:15
K: Gruppebehandling for mennesker med kompleks PTSD og samtidig ruslidelse
Ellen Sklihagen Norsk13:00 - 14:15
L: Endringsarbeid i samvær med pasienter i dagliglivet – Motiverende intervju i miljøterapi
Hilde Nymoen Norsk13:00 - 14:15

Med forbehold om endring i programmet