Parallelle miniseminarer for deltakere på fagkonferansen onsdag 8. november 2023

A: Hva kan recovery være? Er det å bli frisk, i bedring, eller leve med? Hvem kan definere hva recovery er?
Trude Lønning Bengt Karlsson Norsk14:00 - 15:15
B: Ledelse i endring I
Jon Haakonsen Norsk14:00 - 15:15
C: From dramatic breaks to subtle strains: How to recognize ruptures
Catherine Eubanks English14:00 - 15:15
D: Persontilpasset samtalebehandling. Hva virker for hvem og hvordan virker det?
Jan Ivar Røssberg Norsk14:00 - 15:15
E: Tittel TBC
Filip Myhre  14:00 - 15:15
F: Symptomendring og personlighetsutvikling gjennom MBT. Teori og praksis
Sigmund Karterud Henning Jordet Bente Sommerfeldt Norsk14:00 - 15:15
G: : Psykoanalysens plass i den rådende psykiatriske praksis
Olaf Rørosgaard Norsk14:00 - 15:15
H: Emosjonsfokusert foreldreveiledning
Anne Hilde Hagen Norsk14:00 - 15:15
I: Endring gjennom gruppeterapi
Synnøve Ness Bjerke Norsk14:00 - 15:15
J: Lek som endringsfaktor i terapi med barn
Fredrik Cappelen Norsk14:00 - 15:15
K: Intensitet som endringsagent i behandling av PTSD - et 8-dagers dagbehandlingsprogram i poliklinikk
Trude Julie Brynhildsvoll Auren Andreas Gjerde Jensen Julie Rendum Klæth Norsk14:00 - 15:15
L: Traumer - Endring gjennom miljøterapi
Sanne Bach Dag Øystein Nordanger Norsk14:00 - 15:15

Med forbehold om endring i programmet