Parallel symposia Wednesday 08. November - for those registered for the main conference

'C' is in English

A: Hva kan recovery være? Er det å bli frisk, i bedring, eller leve med? Hvem kan definere hva recovery er?
Trude Lønning Bengt KarlssonNorsk2:00 PM - 3:15 PM
B: Ledelse i endring I
Jon Magnus Frostad HaakonsenNorsk2:00 PM - 3:15 PM
C: From dramatic breaks to subtle strains: How to recognize ruptures
Catherine EubanksEnglish2:00 PM - 3:15 PM
D: Persontilpasset samtalebehandling. Hva virker for hvem og hvordan virker det?
Jan Ivar RøssbergNorsk2:00 PM - 3:15 PM
E: Arbeid med angst og motstand i psykodynamisk korttidsterapi -endring steg for steg
Filip Myhre 2:00 PM - 3:15 PM
F: Symptomendring og personlighetsutvikling gjennom MBT. Teori og praksis
Sigmund Karterud Henning Jordet Bente SommerfeldtNorsk2:00 PM - 3:15 PM
G: : Psykoanalysens plass i den rådende psykiatriske praksis
Olaf RørosgaardNorsk2:00 PM - 3:15 PM
H: Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre – å behandle psykiske vansker hos barn via foreldrene
Anne Hilde HagenNorsk2:00 PM - 3:15 PM
I: Endring gjennom gruppeterapi
Synnøve Ness BjerkeNorsk2:00 PM - 3:15 PM
J: Lek som endringsfaktor i terapi med barn
Fredrik CappelenNorsk2:00 PM - 3:15 PM
K: Intensitet som endringsagent i behandling av PTSD - et 8-dagers dagbehandlingsprogram i poliklinikk
Trude Julie Brynhildsvoll Auren Andreas Gjerde Jensen Julie Rendum KlæthNorsk2:00 PM - 3:15 PM
L: Traumer - Endring gjennom miljøterapi
Sanne Bach Dag Øystein NordangerNorsk2:00 PM - 3:15 PM

The programme may be subject to change