Kåkå debatt Monday 7. November

Raserer vi ungdommens utvikling med diagnoser?

Er det slik at vi raserer menneskets naturlige livsfaser med diagnostisering av ungdommelige naturlige kriser og utvikling? Per Are Løkke skriver i artikkelen En psykologi uten psyke, en psyke uten samfunn: «Når psykologer, sosiologer, medier eller foreldre vil forstå og hjelpe ungdom i dag, havner de ofte i et symptom- og diagnosespråk.» Ungdom får stigmatiserende diagnoser på sine livskriser. Løkke skriver at symptompsykiatrien har gått amok. Medisineringen øker drastisk, og forskerne overgår hverandre i å skape krisebilder knyttet til økningen av psykiske lidelser. Det har blitt umulig å skille mellom alvorlige psykiske lidelser, livskriser og normale ungdomskriser. Skaper vårt fokus på psykisk helse, lidelse og problemer flere problemer enn det løser? Vi tar debatten. Velkommen.

Vert: Målfrid J. Frahm Jensen / Iselin Kleppestø Thorsen
Debattleder: Liss-Gøril Anda, psykologspesialist

TID: Mandag 7. november kl. 18:00-19:30
STED: Påfyll, Kirkegata 36
PRIS: 150 / 75

Deltakere:

Emma Wilmott er lektor med tilleggsutdanning ved St. Olav Videregående skole. Hun underviser i psykologi, engelsk og samfunnsfag. Master i samfunnssikkerhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Olav Johannesen er professor emeritus og pensjonert forsker i TIPS (tidlig intervensjon av psykose). Arbeider nå som overlege, veileder og psykoterapeut på Gausel poliklinikk for unge voksne. Styremedlem i ISPS-Norge (International society for psyhological treatments of psychosis) og nestleder I styret til SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser). Tidligere sjeflege/forskningssjef ved Psykiatrisk divisjon, Stavanger universitetssjukehus.

 

 

 

Trude Lønning er rus-, psykisk helse- og flyktningsjef i Sandnes kommune. Har de siste tiårene jobbet med organisasjonsutvikling og med implementering av recoveryfremmende verdier og metoder og i kommunal psykisk helse og rus tjeneste. Endringene har ført til et mer tilgjengelig, helse- fremmende og likeverdig tilbud der det er innbyggerens mål som står i sentrum.

 

 

 

 

 

Per Are Løkke er psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi. Han har driftsavtale med Helse Sør Øst og har privat praksis ved Varden spesialistsenter på Nesodden. Løkke er særlig opptatt av ungdommens transformasjoner og har skrevet bok og mange fagartikler om ungdomsfasens ulike utfordringer. Han er spesielt opptatt av at «symptompsykologien» ofte sykeliggjør ungdomsfasens naturlige utfordringer, overser den enkelte ungdommens komplekse personlighet, og gir altfor tidlige svar istedenfor å gi ungdommen tid og rom til å utvikle seg i egen takt.