Schizofrenidagene - Nordens største psykisk helse konferanse

Schizofrenidagene i over 30 år 

Siden 1989 har Schizofrenidagene vært et treffpunkt for fagfolk fra hele landet, med foredrag fra nasjonale og internasjonale klinikere og forskere.

Schizofrenidagene i Stavanger er blitt en konferansearena som er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng, og er Nordens største, faste tverrfaglige psykisk helse konferanse - et treffpunkt for nettverksbygging, faglig påfyll og gode kulturopplevelser.

Fag, kultur og fellesskap i 33 år - les historien om Schizofrenidagene her

Schizofrenidagene 2023 arrangeres av Stavanger Universitetssjukehus klinikker psykisk helsevern og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning i nært samarbeid med en rekke statlige og ikke-statlige organisasjoner: RVTS Vest, Helse Bergen, Stavanger kommune,  Sandnes kommune, TIPS Stavanger,  Universitetet i Stavanger, Sola DPS, Jæren DPS, Mental Helse SørVest.

Konferansen støttes av Stavanger kommune, Inge Stenslands Stiftelse,  og Rogaland Fylkeskommune.
 

Grønn og non-profit Som et årlig arrangement med 5000 deltagere, tenker vi mye  på hvordan vi kan være så miljøvennlige som mulig. I konferanseuken bruker vi Svanemerkede hotell, trykker på resirkulert papir, serverer kortreist mat, bestiller miljøtaxi, og bruker digital app. I tillegg er vi opptatt av at vi er en non-profit konferanse, organisert av Stavanger Universitetsjukehus sammen med den ideelle stiftelsen PsykOpp. Du som besøker oss skal vite at din deltageravgift går uavkortet til gjennomføring av konferansen fra år til år, og ikke til privat fortjeneste.

Schizofrenidagene 2007 - 2022:

Organisasjonskomite, Schizofrenidagene 2023:Geir Fiskå, psykologspesialist, RuPo Sandnes; faglig leder, Schizofrenidagene 2023; Elin Skogen, Daglig leder, Stiftelsen PsykOpp; organisatorisk leder, Schizofrenidagene 2023; Lars Ravn Øhlckers, Psykologfaglig rådgiver/Psykologspesialist, PH BURA ; Målfrid J Frahm Jensen, forfatter/erfaringskonsulent, PsykOpp; Jon Vidar Strømstad, miljøterapeutiskfaglig rådgiver, Helse Stavanger;  Marianne Skretting, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri; Medisinskfaglig rådgiver, PH BURA Stavanger; Kjetil Hustoft, medisinskfaglig rådgiver, KPHV ; Jan Olav Johannessen, pensj. overlege, tidl. forskningssjef, Helse Stavanger ; Kristin Fjermestad, psykoterapeut; Ingvild Dugstad Vestrheim psykologspesialist, Helsehuset, Stavanger;  Jan –Erik Nilsen, faglig rådgiver, SUS; Jon Fauskanger Bjåstad, psykologspesialist/forskningssjef, SUS  KPHV;  Ingvil Trana, fagutviklingskonsulent i miljøterapi, FoU-enheten, klinikker psykisk helsevern, SUS; Henriette Rafoss Refseth, psykologfaglig rådgiver KPHV;  Dag Øystein Nordanger, RVTS Vest; Anne Martha Kalhovde, Leiar FOU, Jæren DPS; Elisabeth Christie Ørke, undervisningsansvarlig psykolog, FoU-enheten, klinikker psykisk helsevern, SUS;Liv Fevang, undervisningsansvarlig konsulent med erfaringskompetanse, SUS;. Aleksander Hagen Erga, psykologspesialist; forskningsleder, KORFOR; Liv Sand, psykologspesialist/forsker; poliklinikkleder ved BUP Hinna; Olav Thorsen, pensjonert fastlege; seniorforsker.Aida Naqasha, Konferanseansvarlig, PsykOpp.