The Science Factory in partnership with Schizofrenidagene and  PsykOpp

Open lecture Wednesday 7. November 6.00 - 7.30 pm

Et dobbeltforedrag om selvmord og selvmordstanker

For 13. gang arrangerer Schizofrenidagene et publikumsforedrag i samarbeid med Vitenfabrikken på Sandnes. Denne gang med foredrag av professor Lars Mehlum.

Personlighet står i sentrum for Schizofrenidagene 2022. Spiller personligheten en rolle for hvordan en takler livet. Hva en orker og ikke orker. Mange unge sliter med selvmordstanker, selv om ungdomstiden kan være en krise i seg selv. Voksne kan bale med det samme. Er disse tankene farlige, eller er det en del av det å være menneske, at en kan slippe bort, liksom? Det kan være skremmende å oppleve at noen forteller at de ikke orker å leve lenger, at de skader seg selv og at de ikke holder ut. Hvordan påvirkes disse tankene av traumer, rus, spiseforstyrrelser og annet som kan synes uløselig?

Selvmord er en hyppig dødsårsak i Norge i dag, men det skjer sjelden ut av det blå, selv om det kommer uventet. Hva er faresignalene? Hva slags hjelp finnes? Hvordan påvirkes en av sosiale medier? Kom og lytt til Mehlum. Kanskje blir du litt tryggere, litt klokere og kanskje kan du lettere hjelpe.

Lars Mehlum er Cand.med. Universitetet i Bergen 1982. Dr.med. Universitetet i Oslo 1995. Spesialist i psykiatri 1990. Han er professor i suicidologi, Universitetet i Oslo 1999—d.d. Mehlum er leder av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging. Mehlum er prisbelønnet og er bl.a. tildelt H.M. Kongens Gullmedalje ved UiO for arbeidet «Rom for unge liv». I tillegg er han en kunnskapsrik, klok og reflektert formidler.

Vert: Målfrid J. Frahm Jensen og Anne Torunn Braut

Sted: Vitenfabrikken i Sandnes, Storgata 28.
Klokke: 18.00 til 19.30 inkl. en liten pause
Entre: 150/75 Billetter til overs, selges i døren.

Målgruppe: Folk i alle aldre som bryr seg om en annen, enten en er lærer, kjæreste, ektefelle, besteforeldre, foreldre, helsepersonell og så videre.

En matbit, te og kaffe kan kjøpes i kafe hjerneføde før arrangementet.

Velkommen!