Presse og medier

For informasjon, pressemateriale og eventuelle intervjuer, vennligst ta kontakt med Organisatorisk leder for konferansen: 

Elin Skogen, Daglig leder, Stiftelsen PsykOpp mob. nr. 948 22 467 elin@psykopp.no

For å få presseakkreditering er det et krav at man publiserer sak/er hvor konferansen er nevnt innen senest 6 måneder etter konferanseslutt. Schizofrenidagene ber om å få tilsendt saker i etterkant av arrangementet. 

Hjertelig velkommen!