Godkjenninger

 

FAGKONFERANSEN 08. - 10. NOVEMBER 2023

 

Norsk fysioterapeutforbund Kurset er godkjent med 24 timer.  Kurset kan sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.

Norsk sykepleierforbund Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 24 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Norsk psykologforening Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 24 timer.

 

SPESIALSEMINAR 1  og 2 TIRSDAG 7. NOVEMBER 2023

Norsk sykepleierforbund Spesialseminar 1 er godkjent av NSF som meritterende med totalt 6 timer. Spesialseminar 2 er godkjent av NSF som meritterende med totalt 5 timer.
Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Norsk psykologforening Seminarene er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 6 timer hver.
 

Konferansen er også søkt godkjent med følgende:

Den norske legeforening:

Allmennmedisin   som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst) - 24 poeng fagkonferansen, 6 poeng Spesialseminar 1 og 2 

Psykiatri   som valgfrittkurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning - 24 timer fagkonferansen, 6 timer Spesialseminar 1 og 2

Pediatri    som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning - 24 timer fagkonferansen

BUP  som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning - 24 timer fagkonferansen, 6 timer Spesialseminar 1 og 2

 

 

 

 

Godkjenningene legges ut her fortløpende

 

Spørsmål? Send mail til aida@psykopp.no eller ring organisatorisk ansvarlig Stiftelsen PsykOpp tlf 51 93 88 04