Accreditations

 

The Conference receives annual accreditations from the Norwegian Medical Association, the Norwegian Psychology Association, the Norwegian Nurses' Association, Norwegian Physiotherapy Association and Norwegian Occupational Therapy Association.

Questions regarding accreditations? Please e-mail aida@psykopp.no or ring organisers Mental Health Information Foundation 00 47 51 93 88 04

 

FAGKONFERANSEN 08. - 10. NOVEMBER 2023

Norsk fysioterapeutforbund Kurset er godkjent med 24 timer.  Kurset kan sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.

Norsk sykepleierforbund Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 24 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Norsk psykologforening Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 24 timer.

 

SPESIALSEMINAR 1  og 2 TIRSDAG 7. NOVEMBER 2023

Norsk sykepleierforbund Spesialseminar 1 er godkjent av NSF som meritterende med totalt 6 timer. Spesialseminar 2 er godkjent av NSF som meritterende med totalt 5 timer.
Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

 

Norsk psykologforening Spesialseminar 1 og 2 er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 6 timer hver.

 

Konferansen er også søkt godkjent med følgende:

Den norske legeforening:

Allmennmedisin   som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst) - 24 poeng fagkonferansen, 6 poeng Spesialseminar 1 

Psykiatri   som valgfrittkurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning - 24 timer fagkonferansen, 6 timer Spesialseminar 1

Pediatri    som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning - 24 timer fagkonferansen

BUP  som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning - 24 timer fagkonferansen, 6 timer Spesialseminar 1

 

 

Godkjenningene legges ut her fortløpende

 

Spørsmål? Send mail til aida@psykopp.no eller ring organisatorisk ansvarlig Stiftelsen PsykOpp tlf 51 93 88 04