Godkjenninger

 

FAGKONFERANSEN 08. - 10. NOVEMBER 2023

 

Norsk fysioterapeutforbund Kurset er godkjent med 24 timer.  Kurset kan sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.

 

Konferansen er også søkt godkjent med følgende:

Den norske legeforening:

Allmennmedisin   24 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst)

Psykiatri   24 timer som valgfrittkurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Pediatri   24 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

BUP  24 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

 

Norsk psykologforening  24 timer som vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Norsk sykepleierforbund meritterende med totalt 24 timer.

 

Godkjenningene legges ut her fortløpende

 

Spørsmål? Send mail til aida@psykopp.no eller ring organisatorisk ansvarlig Stiftelsen PsykOpp tlf 51 93 88 04