Skoledagen, Småbarnsdagen og kompetanshevingskurs for lærere

Skoledagen

For 23. år på rad arrangerer vi en egen dag for elever i den videregående skole. En av fem unge sliter psykisk.  Vi ønsker med denne dagen å sette fokus på psykisk helse...

Småbarnsdagen

Kompetansehevingskurs for barneansvarlige, for pedagogisk personell i barnehager, for helsesykepleiere og studenter, og annet helsepersonell  som arbeider med målgruppen.

Hva er det med Monica?

Kompetansehevingskurs for lærere, skoleledere, helsesøstre, PP-rådgivere og andre i videregående , og  andre som jobber med målgruppen.

 

Alle har en psykisk helse

Kompetansehevingskurs for lærere, skoleledere, helsesøstre, PP-rådgivere og andre i  ungdomsskolen, og  andre som jobber med målgruppen.