MAIN CONFERENCE Wednesday 9. - Friday 11. November

Plenary lectures

Wednesday, November 9, 2022, 10:00 AM - 10:20 AM
Conference openingElin Skogen Kari Nessa Nordtun Norsk
Wednesday, November 9, 2022, 10:20 AM - 10:40 AM
Å bli seg selv - Om utvikling og behandling av personlighetsproblematikkHenriette Grimsby Rafoss Norsk
Wednesday, November 9, 2022, 10:40 AM - 11:15 AM
Nancy McWilliams and Glen Gabbard in conversationGlen Gabbard Nancy McWilliams Christian Schlüter English
Wednesday, November 9, 2022, 11:15 AM - 11:35 AM
Break  
Wednesday, November 9, 2022, 11:35 AM - 12:20 PM
Treating severe personality disorders: Evolution and innovationNancy McWilliams English
Wednesday, November 9, 2022, 12:20 PM - 1:00 PM
Understanding and responding to relational trauma in Child-Parent PsychotherapyChandra Ghosh Ippen English
Wednesday, November 9, 2022, 1:00 PM - 2:00 PM
Lunch  

Plenary session resumes after parallels

Wednesday, November 9, 2022, 3:30 PM - 3:35 PM
Kulturinnslag: Bodhild Vossgård, cello  
Wednesday, November 9, 2022, 3:35 PM - 4:00 PM
Erfaringsforedrag: Jeg vant psykiatriens lotto! Åse-Line Baltzersen Norsk
Wednesday, November 9, 2022, 4:00 PM - 4:35 PM
Psychopathy, violence, and risk assessmentKevin Douglas English
Wednesday, November 9, 2022, 4:35 PM - 4:50 PM
Pause  
Wednesday, November 9, 2022, 4:50 PM - 5:30 PM
Working with emotional abuse, severe neglect and invisibilityDolores Mosquera English
Wednesday, November 9, 2022, 5:30 PM - 6:10 PM
Integrating Cognitive-behavioral and Psychodynamic Treatment: The Man Who Feared that He Would Be Arrested Michael Garrett English
Wednesday, November 9, 2022, 6:10 PM - 6:40 PM
Sadisme og seksuell sadismeSvein Øverland Norsk
Wednesday, November 9, 2022, 6:40 PM
Close for the day  

Plenary session

Thursday, November 10, 2022, 9:00 AM - 9:05 AM
Kulturinnslag: Bodhild Vossgård, cello  
Thursday, November 10, 2022, 9:05 AM - 9:15 AM
ÅpningshilsenTove Gundersen Norsk
Thursday, November 10, 2022, 9:15 AM - 10:00 AM
Countertransference Challenges with the "Hateful Patient"Glen Gabbard English
Thursday, November 10, 2022, 10:00 AM - 10:35 AM
Å tørre å være; bevegelse fra tvil, frykt og lengsel ved unnvikende personlighetsforstyrrelseKristine Dahl Sørensen Norsk
Thursday, November 10, 2022, 10:35 AM - 10:55 AM
Break  
Thursday, November 10, 2022, 10:55 AM - 11:30 AM
Suicidal og selvskadende atferd hos ungdom med personlighetsforstyrrelser - betydningen av tidlig intervensjon og behandlingLars Mehlum  
Thursday, November 10, 2022, 11:30 AM - 12:05 PM
Reclaiming your life after trauma with Cognitive Therapy for PTSDNick Grey English
Thursday, November 10, 2022, 12:05 PM - 12:15 PM
Utdeling av Schizofrenidagenes ærespris Norsk
Thursday, November 10, 2022, 12:15 PM - 1:15 PM
Lunch break  

Plenary sessions resume after parallels

Track 1:  – PERSONALITY IN PSYCHIATRIC SERVICES

Thursday, November 10, 2022, 3:00 PM - 3:20 PM
Erfaringsforedrag: Humper i veien. Dag Lieungh
Thursday, November 10, 2022, 3:20 PM - 3:50 PM
Utrygg tilknytningsstil ved unnvikende og emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelseTone Normann-Eide
Thursday, November 10, 2022, 3:50 PM - 4:20 PM
Strategiske valg for behandling av PF fremoverIngeborg Ulltveit-Moe Eikenæs
Thursday, November 10, 2022, 4:20 PM - 4:40 PM
Pause 
Thursday, November 10, 2022, 4:40 PM - 5:10 PM
Dialektisk Atferdsterapi: Fra læringsteori til allianse og kompleks PTSD. Anita Johanna Tørmoen
Thursday, November 10, 2022, 5:10 PM - 5:40 PM
Ullevålmodellen for håndtering av pasienter i krise på en akuttpsykiatrisk avdeling – «Krisepakke»Ingrid Dieset Brynhildur Olafsdottir Astrid Subra
Thursday, November 10, 2022, 5:40 PM
Close for the day 

Track 2: RELATIONAL FACTORS IN TREATMENT

Thursday, November 10, 2022, 3:00 PM - 3:25 PM
Erfaringsforedrag: Fordi jeg er betong!Charlotte Forselv Lene Amelia Kolnes
Thursday, November 10, 2022, 3:25 PM - 4:20 PM
Når det onde biter seg fast – om båndet til indre angripere, negative terapeutiske reaksjoner og kampen for forandring Sverker Belin
Thursday, November 10, 2022, 4:20 PM - 4:40 PM
Pause  
Thursday, November 10, 2022, 4:40 PM - 5:10 PM
Miljøterapi – samspill og læring i helende omgivelserLisbet Borge
Thursday, November 10, 2022, 5:10 PM - 5:40 PM
Mentaliseringsbasert terapi i DPS og kommune - erfaringer fra implementeringsarbeidKristine Rørtveit
Thursday, November 10, 2022, 5:40 PM
Close for the day 

Plenary session

Friday, November 11, 2022, 9:00 AM - 9:05 AM
ÅpningshilsenUnn Birkeland Norsk
Friday, November 11, 2022, 9:05 AM - 9:15 AM
Presentation of the Nordic Mental Health Conference 2023Geir Fiskå  
Friday, November 11, 2022, 9:15 AM - 10:00 AM
Nye måder og perspektiver for klassifikation af personlighedsforstyrrelser: DSM-5 og ICD-11Erik Simonsen Dansk
Friday, November 11, 2022, 10:00 AM - 10:50 AM
Metacognitive Interpersonal Therapy for Personality Disorders: Evidence and principles of changeGiancarlo Dimaggio English
Friday, November 11, 2022, 10:50 AM - 11:10 AM
Break  
Friday, November 11, 2022, 11:10 AM - 11:40 AM
Erfaringsforedrag: De problematiske diagnoseneIda Ek-Rambo Norsk
Friday, November 11, 2022, 11:40 AM - 12:15 PM
Roundtable: Å miste en pasient i selvmordKjersti Hamre Lotsberg Kristin Jørstad Fredriksen Lise Hovda-Isaksen Kjetil Moen Norsk
Friday, November 11, 2022, 12:15 PM - 1:10 PM
Lunch break  
Friday, November 11, 2022, 1:10 PM - 1:50 PM
Grandios og sårbar narsissisme; klinisk uttrykk, symptomer og behandlingPål Grøndahl Norsk
Friday, November 11, 2022, 1:50 PM - 2:10 PM
Break  
Friday, November 11, 2022, 2:10 PM - 2:45 PM
Forfattersamtale: Linn Ullmann i samtale med Finn SkårderudLinn Ullmann Finn Skårderud Norsk
Friday, November 11, 2022, 2:45 PM - 3:30 PM
Gerd-Ragna Bloch Thorsen's Memorial Lecture: Hva gjør vi som samfunn for pasienter som ikke evner et autonomt liv?Randi Rosenqvist  
Friday, November 11, 2022, 3:30 PM
Conference close. Thanks for joining us and see you next year!  

The programme may be subject to change