Velkommen til Schizofrenidagene 2022

Å bli seg selv – om utvikling og behandling av personlighetsproblematikk

«Hvordan bli seg selv» er inspirert av boken til Irvin Yalom med tittel «Becoming myself».

Personlighet, personlighetsutvikling, personlighetsproblematikk og behandling/psykoterapi er årets tema – vårt spørsmål er «hvordan kan man bli seg selv?»

Allerede fra spedbarnsalder vil medfødt temperament, trekk og påvirkning fra foreldre og jevnaldrende være med på å forme vår personlighet som voksne. 

Personlighet er en avgjørende faktor for hvordan det går med oss i livet. Hva legges til rette for en sunn og god personlighetsutvikling? Hva forårsaker skjevutvikling, relasjonelle vansker, reguleringsvansker, personlighetsproblemer og personlighetsforstyrrelser? 

Terapeuter forholder seg hver dag til mennesker med personlighetsutfordringer og selvreguleringsvansker. I tillegg har de gjerne komorbide lidelser som affektive lidelser, psykoser eller PTSD. De fleste pasientene i sikkerhetspsykiatrien har psykoseproblematikk, og flere av dem har tilleggsproblemer i form av rusmisbruk, selvskading og personlighetsforstyrrelser.  

Hvordan legge til rette for at personlighetsaspektet blir sett og anerkjent? Hvordan ta dette med i behandlingen fra barn – ungdom og inn i voksenlivet? Hvordan få til mer meningsfulle, helsebringende og ikke minst effektive behandlingsforløp? Dette og flere viktige spørsmål vil belyses under Schizofrenidagene 2022 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen! Blir du med?


Henriette Grimsby Rafoss
Faglig leder Schizofrenidagene 2022

Organisasjonskomite, Schizofrenidagene 2022:

Faglig leder Schizofrenidagene 2022: Henriette Rafoss Refseth, psykologfaglig rådgiver KPHV; Elin Skogen, Daglig leder, Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning; og organisatorisk leder, Schizofrenidagene 2022;  Gro Christensen Peck, Leder, Undervisning- og Forskningsavdeling, SUS; Ingvil Trana, fagutviklingskonsulent i miljøterapi, FoU-enheten, klinikker psykisk helsevern, SUS; Målfrid J Frahm Jensen, forfatter/erfaringskonsulent, PsykOpp; Lars Ravn Øhlckers, Psykologfaglig rådgiver/Psykologspesialist, PH BURA;  Jon Fauskanger Bjåstad, psykologspesialist/forskningssjef, SUS  KPHV; Anne Martha Kalhovde, Leiar FOU, Jæren DPS; Geir Fiskå, sjefpsykolog, RuPo Sandnes; Jan Olav Johannessen, overlege, tidl. forskningssjef, Helse Stavanger; Elisabeth Christi Ørke, undervisningsansvarlig psykolog, FoU-enheten, klinikker psykisk helsevern, SUS; Aida Naqasha, Konferanseansvarlig, PsykOpp; Kristin Fjermestad, psykoterapeut, Alternativ til Vold; Jon Vidar Strømstrad, postleder Sola DPS/miljøterapeutiskfaglig rådgiver, Helse Stavanger ; Cecilie Brøvig Almås, psykologspesialist, Sørlandet sykehus; psykologfaglig rådgiver; Leder for ISPS Norge; Elise Constance Fodstad, psykologspesialist RUP Sandnes/Korfor; Olav Thorsen, pensjonert fastlege, forsker; Kjetil Hustoft, medisinskfaglig rådgiver, KPHV; Liv Fevang, undervisningsansvarlig konsulent med  erfaringskompetanse, SUS;   Gunn Hinna, Rådgiver fagstab levekår, Oppvekst/levekår,  Stavanger kommune; Karin Smedvig, faglig rådgiver, SUS KPHV; Jan –Erik Nilsen, faglig rådgiver, SUS; Liv Sand, psykologspesialist, BUP Hinna;   Jan Skandsen, medisinskfaglig rådgiver, PHBURA, Stavanger.