Professor Kevin Douglas fra Simon Fraser Universitetet i Canada er en av verdens fremste voldsrisikoforskere. Han har ledet arbeidet med den tredje utgaven av verktøyet HCR-20, som brukes for å vurdere voldsrisiko i over 40 land over hele verden.

Han er også en ledende ekspert på psykopati og det utfordrende arbeidet med å vurdere voldsrisiko hos slike pasienter.

 
Douglas er også både Norges- og Stavangervenn, og vi er så heldige at han holder plenumsforedrag om dette temaet for Schizofrenidagene i november.

Bli med, og bli litt klokere!