Gerd-Ragna Bloch Thorsens minnefond vil i forbindelse med Schizofrenidagene dele ut et forskningsstipend á kr 30 000.

Gerd Ragna Bloch Thorsen (GRBT) var foregangskvinne når det gjaldt å folkeliggjøre psykiske lidelser. Hun så alltid muligheter; der andre så buskas og uoverstigelige elver, så GRBT strake veien. Hennes credo var ”Hvorfor ikke?”, og bemerkelsesverdig ofte fikk hun gjennom det hun kjempet for.

Hun var med på å starte Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning som har utviklet seg til å bli en ledende institusjon for informasjon til pasienter og pårørende. GRBT hadde også en sentral rolle i familiearbeid ved tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS-studien).Stipendet deles ut under schizofrenidagene i 2022.

Vil du søke om stipend?

Vi ber om at du sender oss en søknad på maks 2 A4 sider hvor du beskriver ditt prosjekt. Målsettingen med disse midlene er å stimulere studier som har fokus på følgende;

 -    Implementering av virksom behandling
-    Utprøving av ny behandling
-    Stigma ved psykisk lidelse

Det kan dreie seg om å starte opp en studie eller et prosjekt, eller å ferdigstille allerede påbegynt arbeid. Forskere i startfasen av et prosjekt oppfordres til å søke.

Søknaden sendes:

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Kirkegt. 40, 4006 Stavanger; merk ” Gerd-Ragna Bloch Thorsen stipend”