Invitasjon til å presentere poster under Schizofrenidagene

Schizofrenidagene 2022 inviterer til poster presentasjoner under konferansen.  Både kliniske prosjekter, implementeringsprosjekter og rene forskningsprosjekter er aktuelle å presentere som poster. 
Posterne vil presenteres i fellesområdene under konferanseuken. Beste poster vil premieres,  og det forventes at de som presenterer posteren er tilgjengelig for å diskutere sin poster i et gitt tidsrom på dag en eller to av konferansen.

Postere bør tilstrebe å ha en visuell presentasjon av studiet. Oppsettet på posteren bør inkludere:

  • Bakgrunn
  • Metode
  • Resultater
  • Konklusjon

Det bør ikke inkluderes mer enn 3 referanser på posteren. All informasjon som kan identifisere pasienter må bli fjernet eller endret for å ivareta anonymitet.

Vi inviterer bidragsytere til å sende inn en abstract på inntil 200 ord til aida@psykopp.no  innen 15. juli 2022. Tekniske spesifikasjoner vil informeres om etter godkjenning.