Thursday, November 10, 2022
9:00 AM - 9:05 AMKulturinnslag: Bodhild Vossgård, cello 
9:05 AM - 9:15 AMÅpningshilsenTove Gundersen
9:15 AM - 10:00 AMCountertransference Challenges with the "Hateful Patient"Glen Gabbard
10:00 AM - 10:35 AMÅ tørre å være; bevegelse fra tvil, frykt og lengsel ved unnvikende personlighetsforstyrrelseKristine Dahl Sørensen
10:35 AM - 10:55 AMBreak 
10:55 AM - 11:30 AMSuicidal og selvskadende atferd hos ungdom med personlighetsforstyrrelser - betydningen av tidlig intervensjon og behandlingLars Mehlum
11:30 AM - 12:05 PMReclaiming your life after trauma with Cognitive Therapy for PTSDNick Grey
12:05 PM - 12:15 PMUtdeling av Schizofrenidagenes ærespris 
12:15 PM - 1:15 PMLunch break 

Thursday, November 10, 2022
3:00 PM - 3:20 PM
Erfaringsforedrag: Humper i veien.
Dag Lieungh
3:20 PM - 3:50 PM
Utrygg tilknytningsstil ved unnvikende og emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse
Tone Normann-Eide
3:50 PM - 4:20 PM
Strategiske valg for behandling av PF fremover
Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs
4:20 PM - 4:40 PM
Pause
 
4:40 PM - 5:10 PM
Dialektisk Atferdsterapi: Fra læringsteori til allianse og kompleks PTSD.
Anita Johanna Tørmoen
5:10 PM - 5:40 PM
Ullevålmodellen for håndtering av pasienter i krise på en akuttpsykiatrisk avdeling – «Krisepakke»
Ingrid Dieset Brynhildur Olafsdottir Astrid Subra
5:40 PM
Close for the day
 
Thursday, November 10, 2022
3:00 PM - 3:25 PM
Erfaringsforedrag: Fordi jeg er betong!
Charlotte Forselv Lene Amelia Kolnes
3:25 PM - 4:20 PM
Når det onde biter seg fast – om båndet til indre angripere, negative terapeutiske reaksjoner og kampen for forandring
Sverker Belin
4:20 PM - 4:40 PM
Pause
 
4:40 PM - 5:10 PM
Miljøterapi – samspill og læring i helende omgivelser
Lisbet Borge
5:10 PM - 5:40 PM
Mentaliseringsbasert terapi i DPS og kommune - erfaringer fra implementeringsarbeid
Kristine Rørtveit
5:40 PM
Close for the day