Hva er det egentlig som endres når vi endrer oss gjennom psykoterapi?

Professor Louis Castonguay fra Penn State i USA er en av verdens fremste psykoterapiforskere. Han har studert endringsprosesser i psykoterapi i en årrekke, og arbeidet på tvers av teoretiske skillelinjer i feltet. Han er også en ivrig brobygger mellom forskning- og praksisfeltet.

Under Schizofrenidagene skal han fortelle om hvordan intervensjoner fra forskjellige terapiskoler kan integreres for å gjøre oss som terapeuter bedre og mer effektive. Og vi gleder oss!