Nordens største psykisk helse konferanse

Schizofrenidagene i over 30 år 

Siden 1989 har Schizofrenidagene vært et treffpunkt for fagfolk fra hele landet, med foredrag fra nasjonale og internasjonale klinikere og forskere.

Schizofrenidagene i Stavanger er blitt en konferansearena som er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng, og er Nordens største, faste tverrfaglige psykisk helse konferanse - et treffpunkt for nettverksbygging, faglig påfyll og gode kulturopplevelser.

Fag, kultur og fellesskap i 30 år - les historien om Schizofrenidagene her

Schizofrenidagene 2022 arrangeres av Stavanger Universitetssjukehus klinikker psykisk helsevern og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning i nært samarbeid med en rekke statlige og ikke-statlige organisasjoner: RVTS Vest, Helse Bergen, Stavanger kommune,  NAPP (Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri), Sandnes kommune, TIPS Stavanger,  Universitetet i Stavanger, Sola DPS, Jæren DPS, Mental Helse SørVest.

Konferansen støttes av Stavanger kommune, Inge Stenslands Stiftelse,  og Rogaland Fylkeskommune.
 

Grønn og non-profit Som et årlig arrangement med 5000 deltagere, tenker vi mye  på hvordan vi kan være så miljøvennlige som mulig. I konferanseuken bruker vi Svanemerkede hotell, trykker på resirkulert papir, serverer kortreist mat, bestiller miljøtaxi, og bruker digital app. I tillegg er vi opptatt av at vi er en non-profit konferanse, organisert av Stavanger Universitetsjukehus sammen med den ideelle stiftelsen PsykOpp. Du som besøker oss skal vite at din deltageravgift går uavkortet til gjennomføring av konferansen fra år til år, og ikke til privat fortjeneste.

Schizofrenidagene 2007 - 2021:

Organisasjonskomite, Schizofrenidagene 2022Henriette Grimsby Rafoss, psykologfaglig rådgiver KPHV, faglig leder Schizofrenidagene 2022; Elin Skogen, Daglig leder, Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning; og organisatorisk leder, Schizofrenidagene 2022;  Gro Christensen Peck, Leder, Undervisning- og Forskningsavdeling, SUS; Ingvil Trana, fagutviklingskonsulent i miljøterapi, FoU-enheten, klinikker psykisk helsevern, SUS; Målfrid J Frahm Jensen, forfatter/erfaringskonsulent, PsykOpp; Lars Ravn Øhlckers, Psykologfaglig rådgiver/Psykologspesialist, PH BURA;  Jon Fauskanger Bjåstad, psykologspesialist/forskningssjef, SUS  KPHV; Anne Martha Kalhovde, Leiar FOU, Jæren DPS; Geir Fiskå, sjefpsykolog, RuPo Sandnes; Jan Olav Johannesen, overlege, tidl. forskningssjef, Helse Stavanger; Elisabeth Christi Ørke, undervisningsansvarlig psykolog, FoU-enheten, klinikker psykisk helsevern, SUS; Aida Naqasha, Konferanseansvarlig, PsykOpp; Kristin Fjermestad, psykoterapeut, Alternativ til Vold; Jon Vidar Strømstrad, postleder Sola DPS/miljøterapeutiskfaglig rådgiver ; Cecilie Brøvig Almås, psykologspesialist, Sørlandet sykehus; psykologfaglig rådgiver; Leder for ISPS Norge; Elise Constance Fodstad, psykologspesialist RUP Sandnes/Korfor; Olav Thorsen, pensjonert fastlege, forsker; Kjetil Hustoft, medisinskfaglig rådgiver, KPHV; Liv Fevang, undervisningsansvarlig konsulent med  erfaringskompetanse, SUS;   Gunn Hinna, Rådgiver fagstab levekår, Oppvekst/levekår,  Stavanger kommune; Karin Smedvig, faglig rådgiver, SUS KPHV; Jan –Erik Nilsen, faglig rådgiver, SUS; Liv Sand, psykologspesialist, BUP Hinna;   Jan Skandsen, medisinskfaglig rådgiver, PHBURA, Stavanger.