Full Name
Lone Viste
Job Title
Faglig leder, Schizofrenidagene 2021; klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, Helse Stavanger
Speaker Bio
Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie; TMA konsulent; Master i relasjonsbehandling

Klinikk psykisk helsevern for voksne, Helse Stavanger
Faglig leder for Schizofrenidagene 2020, sammen med Monica Bertinussen.

Co-Head of the Scientific Committee in 2020.
Norwegian clinical specialist in psychiatric nursing with master in relational treatment.
Worked in the mental health field since 1997.
Lone Viste