Full Name
Sverre Martin Nesvåg
Job Title
Spesialkonsulent, Stavanger Universitetssjukehus
Speaker Bio
Spesialkonsulent, Stavanger Universitetssjukehus /professor II, Universitetet i Stavanger.
Sverre Martin Nesvåg