Full Name
Trond Nergaard Bjerke
Job Title
Phd. og forskningsleder for rusfeltet ved Psykisk helse og rusklinikken
Speaker Bio
Phd. og forskningsleder for rusfeltet ved Psykisk helse og rusklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge, og førsteamanuensis ved VID Vitenskapelige høgskole/SEPREP.
Trond Nergaard Bjerke er forskningsleder for rusfeltet, og har selv erfaringer som rusmiddelavhengig og som pasient i psykiatrien. Hans nye bok Rus–avhengighetens paradokser som lanseres under konferansen, danner utgangspunktet for en kritisk diskusjon om terapeutrollen.
Trond Nergaard Bjerke