Full Name
Helen Johnsen Christie
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Psykologspesialist. Tidl. direktør for Regionsenter for Barn og Unges Psykiske helse (2002–2010). Forskningsområder: seksuelle overgrep, traumer, resiliens. Terapeut, underviser og faglitterær forfatter. Omfattende internasjonal virksomhet. I dag aktiv i flg. programmer: seniortrener i ICDP, veileder i Cos (Circle of security)-og TiK (Tuning into Kids) og veileder i TRT, (Teaching Recovery Tecniques) og i «Mental health and gender-based violence- Helping survivors of sexual violence in conflict”. Medforfatter i «Sårbare sinn- Gordon Johnsen og Modum bads nervesanatorium» (2020).
Helen Johnsen Christie