Full Name
Siri Gullestad
Job Title
Professor emeritus
Speaker Bio
Psykolog, psykoanalytiker, og professor emeritus i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo
Siri Gullestad