Full Name
Vidar Husby
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Vidar er psykologspesialist utdannet ved Universitetet i Oslo. Han er med-stifter av og faglig leder for klinikken i Favne Psykologbistand i Oslo, hvor han arbeider med psykoterapi, veiledning og undervisning av helsepersonell. Han er opptatt av at erfaring og teoretisk kunnskap ikke er tilstrekkelig for å oppnå faglig utvikling, og har derfor fordypet seg i deliberate practice og implementert dette i Favneklinikkens praksis. Han er utdannet i intensiverte terapiformer som EMDR og affektbevissthetsmodellen, men fremfor alt i ISTDP. Han har presentert sitt kliniske arbeid i inn- og utland, f.eks. ved ISTDP-konferansen i Berlin i 2015 og IEDTA-konferansen i Boston, 2019.
Vidar Husby