Full Name
Kristine Dahl Sørensen
Job Title
Phd./Psykologspesialist
Speaker Bio
Jeg arbeider i et gruppeteam ved DPS Østre Agder hvor vi tilbyr terapi til personer som har personlighetsforstyrrelse diagnoser. Jeg er sertifisert skjematerapeut (avansert, underviser og veileder) individuelt og gruppe. I tillegg forsker jeg innen kvalitativ metode og er spesielt opptatt av engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse; subjektive erfaringer av vansker og behandling.
Kristine Dahl Sørensen