Full Name
Terese Grøm
Job Title
Generalsekretær, LEVE (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord)
Terese Grøm